Caibidil a Trí: The Verb (an Briathar)

Irregular Verbs (na Briathra Neamhrialta)


bí = be  

Examples of all of the non-standard-conjugations, as they are sometimes used in Munster (including the particle do)
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present preterite imperfect future present preterite
1st pers. sg. táim do bhíos do bhínn bead bím do bheinn go rabhad dá mbínn
2nd pers. sg. táir, taoi, tá(nn) tú do bhís  do bhíteá beir  do bheifeá go raibhir dá mbíteá
3rd pers. sg. tá sé do bhí sé do bhíodh sé beidh sé bíodh sé do bheadh sé go raibh sé dá mbíodh sé
1st pers. pl. táimid do bhíomair do bhímis beimid bímis do bheimis go rabhaimid dá mbímis
2nd pers. pl. tá(nn) sibh, tathaoi do bhíobhair do bhíodh sibh beidh sibh, beithí bígí, bídh do bheadh sibh go raibh sibh, rabhtaoi dá mbíodh sibh
3rd pers. pl. táid do bhíodar do bhídís beid bídís do bheidís go raibhid dá mbídís
autonomous táthar do bhíothas do bhítí beifear bítear do bheifí go rabhthar dá mbítí

Habitual present and dependent forms

  indicative
  habitual dependent
 present present
(an, go, nach, a)
present
(ní)
present
(ná)*
preterite
(an, go, ná, ní, a)
1st pers. sg. bím an bhfuilim nílim ná fuilim an rabhas
2nd pers. sg. bír an bhfuilir nílir ná fuilir an raibhis
3rd pers.sg. bíonn sé an bhfuil sé níl sé ná fuil sé an raibh sé
1st pers. pl. bímid an bhfuilimid nílimid ná fuilimid an rabhamair
2nd pers. pl. bíonn sibh, bíthí an bhfuil sibh, bhfuiltí níl sibh, níltí ná fuil sibh, fuiltí an rabhabhair
3rd pers. pl. bíd an bhfuilid nílid ná fuilid an rabhadar
autonomous bítear an bhfuiltear níltear ná fuiltear an rabhthas

níl (= is not) is a combination of and fuil, so: ní fhuil > níl (fuil is the actual stem of all dependent forms in the present).

*In Munster, the particle ist used instead of nach as the neg. interrogative particle (ná incurs neither lenition nor eclipsis)

Here are the standard forms


suas
navigation bar
verbs
Gramadach na Gaeilge
Heimseite


© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.0!