Caibidil a hAon: The Noun (an tAinmfhocal)

declension of nouns (Díochlaonadh na nAinmfhocal)


3rd declension (an tríú díochlaonadh)

what belongs to it?

forming the genitive:

plural:

"regular" declension

nom. gender gen. nom. pl. gen. pl.
broad
consonant
 
m/f broad
consonant
+ -a
broad
consonant
+ -anna, + -aí
broad
consonant
+ -anna, + -aí
slender 
consonant
 
m/f broad
consonant
+ -a
slender 
consonant
+ -(e)anna, +
slender 
consonant
+ -(e)anna, +

typical suffixes

nom. gender gen. sg. nom. pl. gen. pl.
-áil m/f -ála -áilí -áilí
-(a)íl m/f -(a)íola -(a)ílí -(a)ílí
-óir m -óra -óirí -óirí
-eoir  m -eora  -eoirí -eoirí
-úir m -úra -úirí -úirí
-aeir m -ara -aeirí -aeirí
-éir m -éara -éirí -éirí
-irt f -artha -airtí -airtí
-áint f -ána -áintí -áintí
-úint f -úna -úintí -úintí
-acht -achta -achtaí -achtaí
-íocht f -íochta -íochtaí -íochtaí

examples

 nom. gender gen. sg. nom. pl. gen. pl.  translation
an rud an ruda na rud na rudaí  thing
an t-am  an ama na hamanna na n-amanna time
an loch  an locha na lochanna na lochanna lake
an leann  an leanna na leannta na leannta beer
an gleann m an ghleanna na gleanta na ngleanta valley
an bhanríon  na banríona na banríonacha  na mbanríonacha queen
an bhliain na bliana na blianta  na mblianta year
an fheoil  na feola na feolta na bhfeolta meat
an mhóin na móna na móinte na móinte torf
an buachaill  an bhuachalla na buachaillí  na mbuachaillí boy
an deartháir an dearthára na deartháirí na ndeartháiri brother*
an dochtúir m an dochtúra na dochtúirí na ndochtúirí doctor
an saighdiúir m an tsaighdiúra na saighdiúirí na saighdiúirí soldier
an múinteoir m an mhúinteora na múinteoirí na múinteoirí teacher
an táilliúir m an táilliúra na táilliúirí na dtáilliúrí  tailor
an mhaitheas  na maitheasa goods
an tSamhain na Samhna na Samhnacha na Samhnacha All Saints', November
an Cháisc na Cásca na Cáiscí na gCáiscí  Easter
an troid  na troda na troideanna na dtroideanna battle
an droim  an drama na dromanna na ndromanna back
an greim  an ghreama na greamanna na ngreamanna grip, hold, bite
an fhuil na fola na fola na bhfola blood
an mhuir na mara na mara na mara the sea
an sioc  m an tseaca frost
"rule.", "exception", *brother in the standard is the 5th declension (deartháir - dearthár)
suas
navigation bar
nouns
Gramadach na Gaeilge
Heimseite
© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!