Caibidil a hAon

The Noun(an tAinmfhocal)


Case and Gender (tuiseal agus inscne)
  the cases (na tuisil)
  gender (an inscne)
  apposition (comhaisnéis)
  definite and indefinite (cinnte agus éiginnte)

the Desclensions (an díochlaonadh)
  Introduction
  1st declension (1d díochlaonadh)
  2nd declension (2a díochlaonadh)
  3rd declension (3ú díochlaonadh)
  4th declension (4ú díochlaonadh)
  5th declension (5ú díochlaonadh)
  irregular declension (díochlaonadh neamhrialta)
Substantivisation of Adjectives
  the abstract noun (an t-ainmfhocal teibí)
    common abstract noun
    gradual abstract noun

Substantivisation of Verbs
  the verbal noun (an t-ainm briathartha)

others (rudaí eile)
  the names (na hainmneacha)


navigation bar
Gramadach na Gaeilge
Heimseite
© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!