Caibidil a hAon Déag:

the Numbers (na hUimhreacha) 


Numbers from 1-19 (na huimhreacha óna 1 go dtí a 19)

- counting out loud, 
numbering
maoluimhrecha
counting (things)
uimhreacha néamhphearsanta
(e.g.: bád = boat)
counting (persons)
uimhreacha pearsanta
(e.g. fear = man)
ordinal numbers
orduimhreacha
(e.g. bád = boat)
short
1 a haon bád 
bád amháin
aon bhád amháin
fear
fear amháin
aon fhear amháin
an chéad bhád 1d
2 a dó dhá bhád beirt fhear an dara bád 2a
3 a trí trí bhád tríúr fear an tríú bád
4 a ceathair ceithre bhád ceathrar fear an ceathrú bád
5 a cúig cúig bhád cúigear fear an cúigiú bád
6 a sé bhád seisear fear an séú bád
7 a seacht seacht mbád seachtar fear an seachtú bád
8 a hocht ocht mbád ochtar fear an t-ochtú bád
9 a naoi naoi mbád naonúr fear an naoú bád
10 a deich deich mbád deichniúr fear an deichiú bád 10ú
11 a haon déag aon bhád déag aon fhear déag an t-aonú bád déag 11ú
12 a dó dhéag dhá bhád déag dháréag fear an dóú bád déag 12ú
13 a trí déag trí bhád déag trí fhear déag an tríú bád déag 13ú
14 a ceathair déag ceithre bhád déag ceithre fhear déag an ceathrú bád déag 14ú
15 a cúig déag cúig bhád déag cúig fhear déag an cúigiú bád déag 15ú
16 a sé déag bhád déag fhear déag an séú bád déag 16ú
17 a seacht déag seacht mbád déag seacht bhfear déag an seachtú bád déag 17ú
18 a hocht déag ocht mbád déag ocht bhfear déag an t-ochtú bád déag 18ú
19 a naoi déag naoi mbád déag naoi bhfear déag an naoú bád déag 19ú


suas
navigation bar
na hUimhreacha
Notes about Numbers , Numbers from 20-99, 100-1 Mio
Gramadach na Gaeilge
Heimseite
© Lars Braesicke 2000

Valid HTML 4.01!