Caibidil a Trí: The Verb (Briathra)

conjugation of the regular verbs (Réimniú na mbriathra rialta)


2nd conjugation (an dara réimniú)

forms (standard)

slender final sound (ending in -igh)
 
  indicative imperative conditional  subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. -ím -igh -ínn -eoidh -ím -eoinn -ínn
2nd sg. -íonn -igh -íteá -eoidh -igh -eofá -íteá
3rd sg. -íonn -igh -íodh -eoidh -íodh -eodh -íodh
1st pl. -ímid -íomar -ímis -eoimid -ímis -eoimis -ímid -ímis
2nd pl. -íonn sibh -igh sibh -íodh sibh -eoidh sibh -ígí -eodh sibh sibh -íodh sibh
3rd pl. -íonn siad -igh siad -ídís -eoidh siad -ídís -eoidís siad -ídís
autonomous -ítear -íodh -ítí -eofar -ítear -eofaí -ítear -ítí

broad final sound (ending in -aigh)
 
  indicative imperative conditional  subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. -aím -aigh -aínn -óidh -aím -óinn -aí -aínn
2nd sg. -aíonn -aigh -aíteá -óidh -aigh -ófá -aí -aíteá
3rd sg. -aíonn -aigh -aíodh -óidh -aíodh -ódh -aí -aíodh
1st pl. -aímid -aíomar -aímis -óimid -aímis -óimis -aímid -aímis
2nd pl. -aíonn sibh -aigh sibh -aíodh sibh -óidh sibh -aígí -ódh sibh -aí sibh -aíodh sibh
3rd pl. -aíonn siad -aigh siad -aídís -óidh siad -aídís -óidís -aí siad -aídís
autonomous -aítear -aíodh -aítí -ófar -aítear -ófaí -aítear -aítí

In the old spelling, the general future tense suffix -óchaidh/-eochaidh and the conditional suffix -óchadh/-eochadh,
-ócha- instead of -ó-. These forms are still used in Ulster

examples

coinnigh = maintain
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. coinním choinnigh mé choinnínn coinneoidh mé coinním choinneoinn go gcoinní mé dá gcoinnínn
2nd sg. coinníonn tú choinnigh tú choinníteá coinneoidh tú coinnigh choinneofá go gcoinní tú dá gcoinníteá
3rd sg. coinníonn sé choinnigh sé choinníodh sé coinneoidh sé coinníodh sé choinneodh sé go gcoinní dá gcoinníodh sé
1st pl. coinnímid choinníomar choinnímis coinneoimid coinnímis choinneoimis go gcoinnímid dá gcoinnímis
2nd pl. coinníonn sibh choinnigh sibh choinníodh sibh coinneoidh sibh coinnígí choinneodh sibh go gcoinní sibh dá gcoinníodh sibh
3rd pl. coinníonn siad choinnigh siad choinnídís coinneoidh siad coinnídís choinneoidís go gcoinní siad dá gcoinnídís
autonomous coinnítear coinníodh choinnítí coinneofar coinnítear choinneofaí go gcoinnítear dá gcoinnítí

salaigh = soil
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. salaím shalaigh mé shalaínn salóidh mé salaím shalóinn go salaí mé dá salaínn
2nd sg. salaíonn tú shalaigh tú shalaíteá salóidh tú salaigh shalófá go salaí tú dá salaíteá
3rd sg. salaíonn sé shalaigh sé shalaíodh sé salóidh sé salaíodh sé shalódh sé go salaí sé dá salaíodh sé
1st pl. salaímid shalaíomar shalaímis salóimid salaímis shalóimis go salaímid dá salaímis
2nd pl. salaíonn sibh shalaigh sibh shalaíodh sibh salóidh sibh salaígí shalódh sibh go salaí sibh dá salaíodh sibh
3rd pl. salaíonn siad shalaigh siad shalaídís salóidh siad salaídís shalóidís go salaí siad dá salaídís
autonomous salaítear salaíodh shalaítí salófar salaítear shalófaí go salaítear dá salaítí

imir = play
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. imrím d'imir mé d'imrínn imreoidh mé imrím d'imreoinn go n-imrí mé dá n-imrínn
2nd sg. imríonn tú d'imir tú d'imríteá imreoidh tú imir d'imreofá go n-imrí tú dá n-imríteá
3rd sg. imríonn sé d'imir sé d'imríodh sé imreoidh sé imríodh sé d'imreodh sé go n-imrí sé dá n-imríodh sé
1st pl. imrímid d'imríomar d'imrímis imreoimid imrímis d'imreoimis go n-imrímid dá n-imrímis
2nd pl. imríonn sibh d'imir sibh d'imríodh sibh imreoidh sibh imrígí d'imreodh sibh go n-imrí sibh dá n-imríodh sibh
3rd pl. imríonn siad d'imir siad d'imrídís imreoidh siad imrídís d'imreoidís go n-imrí siad dá n-imrídís
autonomous imrítear imríodh d'imrítí imreofar imrítear d'imreofaí go n-imrítear dá n-imrítí

foghlaim = learn
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. foghlaimím d'fhoghlaim mé d'fhoghlaimínn foghlaimeoidh mé foghlaimím d'fhoghlaimeoinn go bhfoghlaimí mé dá bhfoghlaimínn
2nd sg. foghlaimíonn tú d'fhoghlaim tú d'fhoghlaimíteá foghlaimeoidh tú foghlaim d'fhoghlaimeofá go bhfoghlaimí tú dá bhfoghlaimíteá
3rd sg. foghlaimíonn sé d'fhoghlaim sé d'fhoghlaimíodh sé foghlaimeoidh sé foghlaimíodh sé d'fhoghlaimeodh sé go bhfoghlaimí sé dá bhfoghlaimíodh sé
1st pl. foghlaimímid d'fhoghlaimíomar d'fhoghlaimímis foghlaimeoimid foghlaimímis d'fhoghlaimeoimis go bhfoghlaimímid dá bhfoghlaimímis
2nd pl. foghlaimíonn sibh d'fhoghlaim sibh d'fhoghlaimíodh sibh foghlaimeoidh sibh foghlaimígí d'fhoghlaimeodh sibh go bhfoghlaimí sibh dá bhfoghlaimíodh sibh
3rd pl. foghlaimíonn siad d'fhoghlaim siad d'fhoghlaimídís foghlaimeoidh siad foghlaimídís d'fhoghlaimeoidís go bhfoghlaimí siad dá bhfoghlaimídís
autonomous foghlaimítear foghlaimíodh d'fhoghlaimítí foghlaimeofar foghlaimítear d'fhoghlaimeofaí go bhfoghlaimítear dá bhfoghlaimítí


suas
navigation bar
1st conjugation
1st conjugation: verbs ending in -igh
1st conjugation: verbs ending in -áil
tenses
verbs
Gramadach na Gaeilge
Heimseite


© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.0!