Caibidil a Trí: The Verb (an Briathar)

conjugation of the regular verbs (Réimniú na mBriathra Rialta)


1st conjugation (an chéad réimniú)

monosyllabic verbs ending in -igh

1st ending in a long a, o, u + -igh ( -áigh, -óigh, -úigh, -eoigh, -uaigh)
2nd ending in a long e + -igh ( -éigh)
3rd ending in a short vowel + -igh or a consonant + -igh

forms (standard)

1st monosyllabic verbs ending in a long a, o, u + -igh ( -áigh, -óigh, -úigh, -eoigh, -uaigh)

e.g.: dóigh = burn, brúigh = press, clóigh = tame, láigh = dawn

Note:

  indicative imperative conditional  subjunctive
  present tense preterite imperfect future present tense preterite
1st sg. -im -igh -inn -faidh -im -fainn - -inn
2nd sg. -nn -igh -iteá -faidh -igh -fá - -iteá
3rd sg. -nn -igh -dh -faidh -dh -fadh - -dh
1st pl. -imid -mar -imis -faimid -imis -faimis -imid -imis
2nd pl. -nn sibh -igh sibh -dh sibh -faidh sibh -igí -fadh sibh - sibh -dh sibh
3rd pl. -nn siad -igh siad -idís -faidh siad -idís -faidís - siad -idís
autonomous -itear -dh -ití -far -itear -faí -itear -ití

2nd monosyllabic verbs ending in a long e + -igh ( -éigh),

e.g.: léigh = read, téigh = heat

Note:

  indicative imperative conditional  subjunctive
  present tense preterite imperfect future present tense preterite
1st sg. -im -igh -inn -ifidh -im -ifinn - -inn
2nd sg. -ann -igh -iteá -ifidh -igh -ifeá - -iteá
3rd sg. -ann -igh -adh -ifidh -adh -ifeadh - -adh
1st pl. -imid -amar -imis -ifimid -imis -ifimis -aimid -imis
2nd pl. -ann sibh -igh sibh -adh sibh -ifidh sibh -igí -ifeadh sibh - sibh -adh sibh
3rd pl. -ann siad -igh siad -idís -ifidh siad -idís -ifidís - siad -idís
autonomous -itear -adh -ití -ifear -itear -ifí -itear -ití

3rd monosyllabic verbs ending in a short vowel + -igh/-ígh oder nur consonant + -igh

e.g.: nigh = wash, snoigh = carve, snigh = flow

Note:

  indicative imperative conditional  subjunctive
  present tense preterite imperfect future present tense preterite
1st sg. -ím -igh -ínn -ífidh -ím -ífinn -ínn
2nd sg. -íonn -igh -iteá -ífidh -igh -ífeá -iteá
3rd sg. -íonn -igh -íodh -ífidh -íodh -ífeadh -íodh
1st pl. -ímid -íomar -ímis -ífimid -ímis -ífimis -ímid -ímis
2nd pl. -íonn sibh -igh sibh -íodh sibh -ífidh sibh -igí -ífeadh sibh sibh -íodh sibh
3rd pl. -íonn siad -igh siad -ídís -ífidh siad -ídís -ífidís siad -ídís
autonomous -itear -íodh* -ití -ífear -itear -ífí -ítear -ití

Examples

for 1st monosyllabic verbs ending in -áigh,-óigh,-úigh,-eoigh,-uaigh

dóigh = burn
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future present tense preterite
1st sg. dóim dhóigh mé dhóinn dófaidh mé dóim dhófainn go ndó mé dá ndóinn
2nd sg. dónn tú dhóigh tú dhóiteá dófaidh tú dóigh dhófá go ndó tú dá ndóiteá
3rd sg. dónn sé dhóigh sé dhódh sé dófaidh sé dódh sé dhófadh sé go ndó sé dá ndódh sé
1st pl. dóimid dhómar dhóimis dófaimid dóimis dhófaimis go ndóimid dá ndóimis
2nd pl. dónn sibh dhóigh sibh dhódh sibh dófaidh sibh dóigí dhófadh sibh go ndó sibh dá ndódh sibh
3rd pl. dónn siad dhóigh siad dhóidís dófaidh siad dóidís dhófaidís go ndó siad dá ndóidís
autonomous dóitear dódh dhóití dófar dóitear dhófaí go ndóitear dá ndóití

for 2nd monosyllabic verbs ending in -éigh

léigh = read
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future present tense preterite
1st sg. léim léigh mé léinn léifidh mé léim léifinn go lé mé dá léinn
2nd sg. léann tú léigh tú léteá léifidh tú léigh léifeá go lé tú dá léteá
3rd sg. léann sé léigh sé léadh sé léifidh sé léadh sé léifeadh sé go lé sé dá léadh sé
1st pl. léimid léamar léimis léifimid léimis léifimis go léimid dá léimis
2nd pl. léann sibh léigh sibh léadh sibh léifidh sibh léigí léifeadh sibh go lé sibh dá léadh sibh
3rd pl. léann siad léigh siad léidís léifidh siad léidís léifidís go lé siad dá léidís
autonomous léitear léadh léití léifear léitear léifí go léitear dá léití

for 3rd monosyllabic verbs ending in a short vowel + -igh or only a consonant + -igh

nigh = wash
 
- indicative imperative conditional subjunctive
  present tense Praeteritum imperfect future present tense preterite
1st sg. ním nigh mé nínn nífidh mé ním nífinn go ní mé dá nínn
2nd sg. níonn tú nigh tú níteá nífidh tú nigh nífeá go ní tú dá níteá
3rd sg. níonn sé nigh sé níodh sé nífidh sé níodh sé nífeadh sé go ní sé dá níodh sé
1st pl. nímid níomar nímis nífimid nímis  nífimis go nímid dá nímis
2nd pl. níonn sibh nigh sibh níodh sibh nífidh sibh nígí nífeadh sibh go ní sibh dá níodh sibh
3rd pl. níonn siad nígh siad nídís nífidh siad nídís nífidís go ní siad dá nídís
autonomous nítear níodh nítí nífear nítear nífí go nítear dá nítí


suas
navigation bar
1st conjugation
1st conjugation ending in-áil
2nd conjugation
tenses
verbs
Gramadach na Gaeilge
Heimseite


© Lars Braesicke 2000

Valid HTML 4.0!