Caibidil a Trí: The Verb (an Briathar)

conjugation of the regular verbs (Réimniú na mBriathra Rialta)


1st conjugation (an chéad réimniú)

forms (standard)

broad final sound
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. -aim - -ainn -faidh -aim -fainn -a -ainn
2nd sg. -ann - -tá -faidh - -fá -a -tá
3rd sg. -ann - -adh -faidh -adh -fadh -a -adh
1st pl. -aimid -amar -aimis -faimid -aimis -faimis -aimid -aimis
2nd pl. -ann sibh - sibh -adh sibh -faidh sibh -aigí -fadh sibh -a sibh -adh sibh
3rd pl. -ann siad siad -aidís -faidh siad -aidís -faidís -a siad -aidís
autonomous -tar -adh -taí -far -tar -faí -tar -taí

slender final sound
 
  indicative imperative conditional  subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. -im - -inn -fidh -im -finn -e -inn
2nd sg. -eann - -teá -fidh -feá -e -teá
3rd sg. -eann - -eadh -fidh -eadh -feadh -e -eadh
1st pl. -imid -eamar -imis -fimid -imis -fimis -imid -imis
2nd pl. -eann sibh - sibh -eadh sibh -fidh sibh -igí -feadh sibh -e sibh -eadh sibh
3rd pl. -eann siad - siad -idís -fidh siad -idís -fidís -e siad -idís
autonomous -tear -eadh -tí -fear -tear -fí -tear -tí

examples

glan = clean
 
- indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. glanaim ghlan mé ghlanainn glanfaidh mé glanaim ghlanfainn go nglana mé dá nglanainn
2nd sg. glanann tú ghlan tú ghlantá glanfaidh tú glan ghlanfá go nglana tú dá nglantá
3rd sg. glanann sé ghlan sé ghlanadh sé glanfaidh sé glanadh sé ghlanfadh sé go nglana sé dá nglanadh sé
1st pl. glanaimid ghlanamar ghlanaimis glanfaimid glanaimis ghlanfaimis go nglanaimid dá nglanaimis
2nd pl. glanann sibh ghlan sibh ghlanadh sibh glanfaidh sibh glanaigí ghlanfadh sibh go nglana sibh dá nglanadh sibh
3rd pl. glanann siad ghlan siad ghlanaidís glanfaidh siad glanaidís ghlanfaidís go nglana siad dá nglanaidís
autonomous glantar glanadh ghlantaí glanfar glantar ghlanfaí go nglantar dá nglantaí

tuig = understand
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present tense preterite imperfect future tense present tense preterite
1st sg. tuigim thuig mé thuiginn tuigfidh mé tuigim thuigfinn go dtuige mé dá dtuiginn
2nd sg. tuigeann tú thuig tú thuigteá tuigfidh tú tuig thuigfeá go dtuige tú dá dtuigteá
3rd sg. tuigeann sé thuig sé thuigeadh sé tuigfidh sé tuigeadh sé thuigfeadh sé go dtuige sé dá dtuigeadh sé
1st pl. tuigimid thuigeamar thuigimis tuigfimid tuigimis thuigfimis go dtuigimid dá dtuigimis
2nd pl. tuigeann sibh thuig sibh thuigeadh sibh tuigfidh sibh tuigigí thuigfeadh sibh go dtuige sibh dá dtuigeadh sibh
3rd pl. tuigeann siad thuig siad thuigidís tuigfidh siad tuigidís thuigidís go dtuige siad dá dtuigidís
autonomous tuigtear tuigeadh thuigtí tuigfear tuigtear thuigfí go dtuigtear dá dtuigtí


suas
navigation bar
1st conjugation -verbs ending in -igh
1st conjugation -verbs ending in -áil
2nd conjugation
tenses
verbs
Gramadach na Gaeilge
Heimseite


© Lars Braesicke 1999/2000

Valid HTML 4.0!