Caibidil a Trí: The Verb (an Briathar)

Irregular Verben (na Briathra Neamhrialta)


tar = come

Various stems in the present and subjunctive (stem tag-), in the preterite (stem tháinig), future and conditional (stem tioc-) as well as the 2nd pers. singular imperative (the verb root tar)
No special dependent forms
 
  indicative imperative conditional subjunctive
  present preterite imperfect future present preterite
1st pers. sg. tagaim tháinig mé thagainn tiocfaidh mé tagaim thiocfainn go dtaga mé dá dtagainn
2nd pers. sg. tagann tú tháinig tú thagtá tiocfaidh tú tar thiocfá go dtaga tú dá dtagtá
3rd pers. sg. tagann sé tháinig sé thagadh sé tiocfaidh sé tagadh sé thiocfadh sé go dtaga sé dá dtagadh sé
1st pers. pl. tagaimid thángamar thagaimis tiocfaimid tagaimis thiocfaimis go dtagaimid dá dtagaimis
2nd pers. pl. tagann sibh tháinig sibh thagadh sibh tiocfaidh sibh tagaigí thiocfadh sibh go dtaga sibh dá dtagadh sibh
3rd pers. pl. tagann siad tháinig siad thagaidís tiocfaidh siad tagaidís thiocfaidís go dtaga siad dá dtagaidís
autonomous tagtar thángthas thagtaí tiocfar tagtar thiocfaí go dtagtar dá dtagtaí

Derivatives
 
verbal noun teacht 
genitive of the verbal noun substantiv.teachta 
infinitive teachta   
verbal adjective tagtha 

in Conamara instead of tar, teara, instead of tag-, teag-, also ní tháinig, an dtáinig instead of níor tháinig, ar tháinig.
In Ulster, instead of tag-, tig, in the 3rd pers. suffixless: tig sé.


suas
navigation bar
tenses
verbs
Gramadach na Gaeilge
Heimseite


© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.0!