Caibidil a hAon: The Noun (an tAinmfhocal)

declension of nouns (Díochlaonadh na nAinmfhocal)


5th declension (an cuigiú díochlaonadh)

what belongs to it ?

forming the genitive:

The common denominator is that the genitives end in a broad consonant.

dative:

as a side note :
Here, the common denominator is that all dative forms end in a slender consonant:

nom. plural:

gen. plural:

"regular" declension

nom. m/f gen. sg. nom. pl. gen. pl.
slender
consonant
f broad 
consonant
varies varies
slender
consonant
(-l, n, r)
f broad
consonant
+ -ach
broad
consonant
+ -acha
broad
consonant
+ -acha
slender
consonant
(-l, n, r)
f slender
consonant
+ -each
slender
consonant
+ -eacha
slender
consonant
+ -eacha
vowel
 
f vowel
+ -n
vowel
+ -na
vowel
+ -n(a)
vowel
 
m vowel
+ -d
varies varies

examples:

nom. m/f gen. sg. nom. pl. gen. pl. translation
an mháthair na máthar na máithreacha na máithreacha mother
an t-athair an athar na haithreacha na n-aithreacha father
an bráthair m an bhráthar na bráithre na mbráithre brother (monk)
an deartháir m an dearthár na deartháireacha na ndeartháireacha brother (family)
an Nollaig  na Nollag na Nollaigí  na Nollaigí  Christmas
an chathair na cathrach na cathracha  na gcathracha city
an chaora  na caorach na caoracha na gcaorach sheep
an chéir na cearach na cearacha na gcearacha wax
an dai na darach na daracha na ndaracha oak 
an bheoir f na beorach na beoracha na mbeoracha beer
an traein f na traenach na traenacha na dtreanacha train
an litir f na litreach na litreacha na litreacha letter
an uimhir f na huimhreach na huimhreacha na n-uimhreacha number
Albain na hAlban  -   -  Scotland
Éire, Éirinn  na hÉireann  -   - Ireland
Árainn na hÁrann  -   -  Aran Islands
Manainn na Manann  -   -  (Isle of) Man
an abhainn f na habhann na haibhneacha na n-aibhneacha river
an teorainn na teorann na teorainneacha  na dteorainneacha border, limit
an anachain na hanachan na hanachana na n-anachana disaster, loss
an ionga na hiongan na hingne na n-ingne nail
an díle na díleann na dílí na ndílí flood
an chú na con, na cú na cona na gcon dog
an chomharsa na comharsan na comharsana na gcomharsan(a) neighbour
an mhonarcha na monarchann na monarchana na monarchan(a) factory
an phearsa  na pearsan na pearsana na bpearsan(a) person
an lacha na lachan na lachain na lachan duck
an cheathrú  na ceathrún na ceathrúna na gceathrúna quarter
an fiche m an fhichead na fichidí na bhfichidí twenty
an tríocha m an tríochad na tríochaidí na dtríochaidí thirty
an seasca m an tseascad na seascaidí na seascaidí sixty
an t-ochtó m an ochtód na hochtóidí na n-ochtóidí eighty
an cara an charad na cairde na gcarad friend
"rule", "exceptions"; the plural of fiche with other numbers is fichid
suas
navigation bar
nouns
Gramadach na Gaeilge
Heimseite
© Lars Braesicke 1999/2000

Valid HTML 4.01!