Caibidil a hAon: The Noun (an tAinmfhocal)

declination of nouns (Díochlaonadh na nAinmfhocal)


2nd declension (an dara díochlaonadh)

what belongs to it?

forming the genitive:

* -(a)í is only the orthographically new written form for -(a)ighe, and with this, also these words fit into the general rule of "palatalisation + -e"
e.g.: teach - tí (früher tighe), gealach - gealaí (früher gealaighe)

forming the dative

just a side:

formation of the nominative plural:

formation of the genitive plural:

"regular" declination (weak plural)

nom. m/f gen. sg. dative sg. nom. pl. gen. pl.
broad consonant
 
f slender consonant 
+ -e
slender consonant
 
broad consonant 
+ -a
broad consonant
 
slender consonant
 
f slender consonant 
+ -e
slender consonant
 
broad consonant 
+ -a
broad consonant
 
slender consonant
 
f slender consonant 
+ -e
slender consonant
 
slender consonant 
+ -e
broad consonant
 
slender consonant
(polysyllabic)
f slender consonant 
+ -e
slender consonant
 
slender consonant 
+
slender consonant
+

typical suffixes of the 2nd declension

nom. m/f gen. sg. dative sg. nom. pl. gen. pl.
weak
-ach f - -aigh -acha -ach
-each f -í -igh -eacha -each
-óg f -óige -óig -óga -óg
-eog f -eoige -eoig -eoga -eog
-lann  f -lainne -lainn -lanna -lann
strong
-óid f -óide -óid -óidí -óidí
-ing f -inge -ing -ingí -ingí

examples

nom. m/f gen. sg. nom. pl. gen. pl. translation
an chlann f na clainne na clanna na gclann children, race, descendents
an ghlúin f na glúine na glúine na nglún knee
an fhuinneog na fuinneoige na fuinneoga na bhfuinneog window
an ghasóg na gasóige na gasóga na ngasóg scout
an bhróg f na bróige na bróga na mbróg show
an chláirseach f na cláirsí na cláirseacha na gcláirseach harp
an bháisteach f na báistí - - rain
an ghealach na geal na gealacha na ngealach moon, moonlight
an ghallúnach na gallún na gallúnacha na ngallúnach soap
an leabharlann  na leabharlainne  na leabharlanna  na leabharlann  library
an tsaotharlann  na saotharlainne  na saotharlanna  na saotharlann  labor
an fhearg f na feirge - - anger
an lámh f na láimhe na lámha na lámh arm, hand
an long f na loinge na longa na long ship
an tsúil f na súile na súile na súl eye
an chearc f na circe na cearca na gcearc hen
an chill f na cille na cealla na gceall church(yard)
an tseamair f na seimre na seamra na seamar clover
an leac f na leice na leaca na leac flat stone
an tslat na sloite na slata na slat stick, cane
an ghlac f na glaice na glaca na nglac hand
an speal f na speile na speala na speal scythe
an scian f na scine na sceana na sceana knife
an choill na coille na coillte na gcoillte forest
an tslinn f na slinne na slinnte na slinnte shingle
an mhoill na moille na moilleanna na moilleanna obstacle
an nead f na neide na neadacha na neadacha nest
an obair f na oibre na hoibreacha na n-oibreacha work
an abairt f na habairte na hanairtí na n-abairtí sentence
an oifig f na hoifige na hoifigí na n-oifigí office
an aisling f na haislinge na haislingí na n-aislingí dream, vision
an scilling f na scillinge na scillingí na scillingí shilling
an inchinn f na hinchinne na hinchinní na n-inchinní brain
an liathróid f na liathróide na liathróidí na liathróidí ball
an teach m an tí na tithe na dtithe house
an sliabh m an tsléibhe na sléibhthe na sléibhthe mountain
an t-im m an ime na himeanna na n-imeanna butter
"regular", "exception"
suas
navigation bar
nouns
Gramadach na Gaeilge
Heimseite

© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!