Caibidil a hAon: The Noun (an tAinmfhocal)

declension of nouns (Díochlaonadh na nAinmfhocal)


1st declension (an chéad díochlaonadh)

what belongs to it?

Genitive Singular:

Nominative Plural:

Genitive Plural:

"regular" declension (weak plural)

nom. m/f gen. nom. pl. gen. pl.
broad 
consonant
 
m slender 
consonant
 
slender 
consonant
 
broad 
consonant
 
broad 
consonant
 
m slender 
consonant
 
broad 
consonant
+ -a
broad 
consonant
 

typical suffixes

nom. m/f gen. nom. pl. gen. pl.
-(e)ach m -(a)igh -(a)í / -(a)igh -(a)í / -(e)ach
-(e)adh m -(a)idh -(a)í -(a)í
-as m -ais -ais -as
-án m -áin -áin -án

examples

nom. m/f gen. nom. pl. gen. pl. translation
Seán  m Seáin Seáin Seán "John"
an cat m an chai na cait na gcat cat
an bord m an bhoird  na boird na mbord table
an ball m an bhaill  na baill na mball member
an blaincéad m an bhlaincéi na blaincéid na mblaincéad blanket
an t-eolas  m an eolai na heolais na n-eolas knowledge
an leabhar  m an leabhai na leabhair na leabhar  book
an fear  m an fhir na fir na bhfear  man
an mac  m an mhic na mic na mac  son
an páipéar  m an pháipéir na páipéir na bpáipéar  paper
an t-éan m an éin na héin na n-éan bird
an cleas  m an chlis na cleasa na gcleas trick
an t-úll m an úill na húlla na n-úll apple
an ceart m an chirt na cearta na gceart right
an samhradh m an tsamraidh na samhr na samhr Summer
an cogadh m an chogaidh na cog na gcog war
an deireadh m an deiridh na deirí na ndeirí end
an bealach m an bhealaigh na beal na mbeal way
an t-éadach m an éadaigh na héad na n-éad clothing
an marcach m an mharcaigh na marcaigh na marcach rider(horseback)
an bacach m an bhacaigh na bacaigh na mbacach beggar
an taoiseach m an taoisigh na taoisigh na dtaoiseach chieftain, Prime Minister
an solas  m an tsolais na soilse na soilse light
an t-uasal  m an uasail na huaisle na n-uaisle gentleman
an saol  m an tsaoil na saolta na saolta world
an gaol m an ghaoil na gaolta na ngaolta relation
an scéal  m an scéil na scéalta na scéalta story
an glór  m an ghlóir na glórtha na nglórtha voice
an briathar m an bhriathair na briathra na mbriathra verb
an bás m an bháis na básanna na mbásanna death
an nós m an nóis na nósanna na nósanna fashion, custom
Key: "Rule", "Exception"

suas
navigation bar
nouns
Gramadach na Gaeilge
Heimseite
© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!